arrow

news

THIRRJE pėr binjakėzim

October 29th, 2014

Afati i aplikimit është 7 maj, 2015.

Twining është thirrje që vepron nën ombrellën e Horizontit 2020 të Komisionit Evropjan, dhe ka për qëllim të ndërtojë potenciale të mëdha të rrjeteve të përsosmërisë nëpërmjet transferimit të njohurive dhe  shkëmbimit të praktikave më të mira në mes  institucioneve kërkimore dhe partnerëve kryesorë.

Ky Binjakëzimi synon forcimin e dukshëm në një fushë të caktuar të hulumtimit në një institucion të caktuar të njohurive (një universitet kërkimor aktiv ose një organizatë kërkimore publike apo një organizatë kërkimore jofitimprurëse private), duke krijuar një lidhje në mes të këtij institucioni dhe të paktën dy institucioneve kërkimore ndërkombëtare në Shtetet  tjera Anëtare.

Shqipëria ka të drejtë të aplikojë në këtë thirrje!

Më tepër informacione mund të gjeni në linkun e mëposhtëm: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html#tab1 , ose kontaktoni Zyrën e Projekteve në projects@epoka.edu.al

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share