arrow

news

Shpallje tė hapjes sė programeve tė praktikave mėsimore

October 4th, 2017

Shpallje tė hapjes sė programeve tė praktikave mėsimore

Shpallje tė hapjes sė programeve tė praktikave mėsimore

Në kuadër të zhvillimit të politikave rinore te punesimit, kompania Gener 2, shpall hapjen e thirrjes për aplikim në Programet e Praktikave Mësimore pranë kompanise dhe projekteve specifike të saj.

 

KRITERET KRYESORE

Janë të inkurajuar të aplikojnë në këtë program:

·       Studentë të degëve/ profileve: Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Elektronike, Administrim – Biznesi ( në degët Financë dhe Marketing), Histori – Filologji (Arkive);

·       Studentë të cilët janë duke kryer studimet në nivelin Master, cikli i parë dhe i dytë;

·       Të sapodiplomuar (prej 1 një viti);

·       Studentë, mesatarja e të cilëve është 7.5;

·       Kohëzgjatja e praktikës mësimore eshtë 6 (gjashtë ) muaj;

·       Dokumentacioni i kërkuar:

·         Curriculum  Vitae;

·         Shkresa nga Universiteti përkatës me kërkesën për kryerjen e praktikës mësimore;

·         Diplomë e shkollës së lartë në rastin kur kandidati ka përfunduar studimet e larta;

·         Lista e notave :

  • Në rast se kandidati vazhdon studimet e larta, lista e notave të semestrave të përfunduar deri në momentin e aplikimit, e lëshuar nga Universiteti ku kandidati po kryen studimet e larta.

 

·       Plotesimi i Formularit të Aplikimit për Praktikë Mësimore të cilin do ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare www.gener2.al në seksionin “Aplikoni për praktikat mësimore”

 

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë dokumentat e mësipërme nëpërmjet adresës së e-mailit careers@gener2.al

Afati i fundit i aplikimit është data 07 Tetor 2017, ora 17:00.

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share