arrow

news

Programet Master, nis procresi i aplikimeve

January 22nd, 2014

Universiteti Epoka ofron programet Master i Shkencave me një kohëzgjatje dy vite akademike dhe një total prej 120 ECTS si dhe programet Master Profesional me një kohëzgjatje një viti akademik dhe një total prej 60 ECTS. Leksionet për të dy profilet e programeve Master zhvillohet e gjitha në anglisht. Më poshtë ju mund të gjeni një listën e programeve të ofruara nga universiteti Epoka:

MASTERAT SHKENCORË

  • Master Shkencor në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
  • Master Shkencor në Arkitekturë
  • Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi
  • Master Shkencor në Inxhinieri Kompjuterike


MASTERAT PROFESIONALE

  • Master Profesional në Arkitekturë
  • Master Profesional në Inxhinieri Ndërtimi
  • Master Profersional në Inxhinieri Kompjuterike
  • Master Profesional në Shkencat Politike dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare

Për informacion më të detajuar jeni të lutur të kontaktoni:
Zyra e Pranimit dhe e Regjistrimit të Studentëve
Adresa: Rruga Tiranë-Rinas, Km 12, 1039, Tirana/ALBANIA
T: +355 42 222 178; F: + 355 4 22 22 117
E-mail admissions@epoka.edu.al

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share