arrow

news

NJOFTIM-Konkursi i Dytė i Esse-sė

April 8th, 2014

Departamenti i Economiksit në bashkpunim me klubin “Ëomen’s Leadership” organizon Konkursin e Dytë të Esse-së 2014. Pjesëmarrësit në këtë konkurs duhet të shqyrtojnë sfidat me të cilat ballafaqohem kompanit për të pasur një nivel të lartë të produktivitetit për të qënë konkurentë në një mjedis global. Ata duhet të propozojnë ide inovative për të rritur produktivitetin dhe për të arritur rritjen ekonomike të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Shqipëri. Aplikimet kanë filluar:

Temat për Konkursin e dytë të Esse-së janë:

  • Inovacioni Social për uljen e varfërisë
  • Gjenerimi I Kapitali shoqëror
  • Zhvillimi i qëndrueshëm
  • Reduktimi i varfërisë sipas dinjitetit njerëzor dhe kreativitetit
  • Zhvillimi I Rinisë
  • Edukimi dhe Trajnimi
  • Fuqizimi i Gruas, duke luftuar me feminizimin e varfërisë

Data të rëndësishme
Afati i dorëzimit të esse-ve:     15 Maj 2014
Njoftimi për fitusit e esse-ve:  18 Maj 2014
Dërgoni punimet tuaja në addresen: mhodo@epoka.edu.al

Çmimet për tre esse-të më të mira

  • Pjesëmarrja në një konferencë ndërkombëtare/publikimit në revista.
  • Praktika verore brenda ose jashtë Shqipërisë.
  • Dhurata promocionale të Universitetit Epoka.

 

 

Fituesit e Konkursit të parë të Esse-së 2013

Çmimi parë - Shukran Qazimi "Albania today and then: The Drivers to Groëth” "Journal Akademik të Interdisciplinary Vol. 2 Nr.3 Studimet ISSN 2281-3993, nëntor 2013.

Çmimi i dytë - Riada Berhani "The Economy of Albania today and then: The Drivers to Growth "Konferenca e 4 Ndërkombëtare për Studime Europiane; tranzicioni social, ekonomik dhe politik per Ballkanin, 8-9 nëntor 2013.

Çmimi i tretw - Greta Muka " Power of the Women in Albanian Economic Development" Konferenca e 4 Ndërkombëtare për Studime Europiane; tranzicioni social, ekonomik dhe politik per Ballkanin, 8-9 nëntor 2013.
 

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share