arrow

news

Konkursi

November 6th, 2014

Konkursi

Konkursi

Më 6 nëntor 2014,  "Zyra  per hulumtime dhe projekte"  prane Universitetit EPOKA në bashkepunim me Fondacionin " Partneriteti per Zhvillim" , organizoi një sesion informativ për stafin dhe studentet e Universitetit Epoka ne kuader me projektin NEXT 023, "Platformë bashkëpunimi për të mbështetur kërkimin shkencor dhe transferimin e teknologjisë", të financuar nga Komisioni Evropian, në kuadrin e programit IPA Adriatik, i cili synon të promovojë idetë dhe teknologjitë e reja në fusha të ndryshme të zhvillimit.
 
Konkursi "Idea juaj inovative" ka për qëllim gjenerimin e ideve të cilat ofrojnë zgjidhje inovative, minimizojnë rreziqet duke maksimizuar ndikimin përmes teknologjisë inteligjente dhe të metodave, ndërsa kontribuon në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë në vend dhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
 
Ky takim u mireprit nga stafi dhe studentët e Universitetit EPOKA !

Contact

Media and Public Relations Office

pr@epoka.edu.al

+355 4 22 32 086

Share